Mulţumim că aţi ales www.Escort4you.xxx

Folosirea acestui site este rezervată pentru un public adult.
Prin apăsarea butonului "INTRĂ(+18)" accepţi prin citirea conţinutului de "Termeni şi condiţii", trebuie sa apeşi ca să accepţi.


Termenii şi Condiţiile

Art. - 01. Accesarea site-ului www.Escort4you.xxx este in referire cu fructificarea oricărei pagini interne ale Website-ului www.Escort4you.xxx, confirmând implicit că ai citit, înţeles şi acceptat în cunoştinţă deplină "Termenii şi condiţiile" de utilizare,dispoziţiile prevăzute având valoare juridică între părţi.


Art. - 02. Prin apăsarea butonului "INTRĂ(+18)",utilizatorul website-ului www.Escort4you.xxx, sub propria sa răspundere confirmă că este o persoană care a împlinit vârsta de 18 ani şi este conştient de faptul că primeşte informaţii sau vede imagini explicite destinate adulţilor.

Fără apăsarea butonului "INTRĂ(+18)", accesarea paginilor interne ale site-ului nu este posibilă.


Art. - 03. În conformitate cu "Legea despre prevenirea si combaterea pornografiei", 2003 / No. 196, de asemenea si Legea 2004 / n. 496, întocmite pentru modificarea Legii 2003/196, vă informăm că:

a) Site-ul conţine informaţii grafice explicite şi materiale intenţionate exclusiv pentru adulţi;

b) Acest site este strict interzis minorilor.

c) Acest site nu este recomandat pentru persoane timide.


Art. - 04. Acceptarea explicită a "Termeniilor si Condiţiilor" site-ului, reprezintă singurul acord contractual între utilizator şi reprezentativii Site-ului.


Art. - 05. Dacă utilizatorul nu este de acord cu toate părţile conţinutului "Termeniilor şi Condiţiilor" ale site-ului, el/ea este liber sa iasă în orice moment de pe platforma de ieşire,fără nici un fel de formalitate sau obligaţie.


Art. - 06. Site-ul www.Escort4you.xxx îşi rezervă dreptul de a-şi schimba si actualiza conţinutul si formele sale în orice moment, la fel ca şi "Termenii şi Condiţiile" de utilizare, fără nicio notificare sau preaviz.


Art. - 07. Utilizatorii care folosesc site-ul www.Escort4you.xxx trebuie sa aibă (18 ani), să fie capabili să ştie legile şi sa nu fie capabili să facă referire la lipsa de cunoştinţă sau a înţelegerii obligaţiilor de acelaşi fel.


Art. - 08. Site-ul www.Escort4you.xxx este o casetă de prezentare şi nu poate garanta şi nu garantează că funcţiile operaţionale, ca orice alte date (text,materiale grafice,fotografii,jocuri video, informaţii legate de acestea, etc.) sunt prezente in paginile acestora, este în continuu expus şi fără erori şi că platforma interactivă de lângă server nu are la niciun moment dat (chiar şi pentru perioade scurte) viruşi, rutine sau programe dăunatoare pentru calculator, chiar dacă administratorii website-ului for face tot posibilul să evite o astfel de situaţie.


Art. - 09. Site-ul www.Escort4you.xxx nu are nicio responsabilitate şi nu va avea nicio responsabilitate în cazul în care servicile nu pot fi folosite de către utilizatori, din motive de forţă majoră, pentru o perioadă nelimitată sau nedefinită sau din orice motiv tehnic, administrativ, organizatoric, legal sau comercial.


Clauze generale în legătură cu folosirea Site-ului www.Escort4you.xxx


Art. - 10. Site-ul www.Escort4you.xxx îşi propune să creeze un spaţiu virtual, un spectacol, datorită căruia clientul, bărbat sau femeie, care prin intermediul acestei ferestre îşi promovează persoana lui cu scopul de a intra în contact cu un utilizator sau utilizatori ai site-ului care în acelaşi fel vor avea posibilitatea de a cunoaşte sau găsi parteneri cu diferite tipuri de profiluri de relaţie.


Art. - 11. Clientul site-ului www.Escort4you.xxx poate creea un cont personal, prin care poate plasa reclame cu scopul de a identifica potenţiali parteneri.
Clientul va avea apoi o pagina personală unde poate introduce caracteristicile sale şi atitudinile relaţionale, text, materiale grafice, fotografii, videoclipuri, informaţii legate de acestea, etc.)


Art. - 12. Pe baza "Declaraţiei Universale de Drepturi ale Omului", adoptată de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite în septembrie1948, site-ul www.Escort4you.xxx oferă libertate deplină utilizatorilor săi să se exprime şi să îşi cultive opţiunile personale manifestate în mediul privat, inclusiv ceea ce priveşte chestiunea de relaţii intime dacă toate acestea nu implică medierea sau îndeplinirea unor anumite fapte prevăzute sau incriminate de către lege.


Art. - 13. Site-ul www.Escort4you.xxx reprezintă doar un suport virtual pentru plasarea reclamelor concepute, întocmite şi postate exclusiv de către utilizatorii înregistraţi şi nu este contractor sau delegat al unei persoane fizice sau judiciare prezententat în prezentări şi nu are rolul de Call Center.


Art. - 14. Clientul si Utilizatorul sunt conştienţi de faptul că folosirea informaţilor site-ului www.Escort4you.xxx vor fi efectuate EXCLUSIV pentru uz personal.


Art. - 15. Activitatea site-ului www.Escort4you.xxx constă doar din publicarea informaţilor introduse de către utilizator, şi de aceea www.Escort4you.xxx nu are şi nu va avea nicio responsabilitate în ceea ce priveşte forma, conţinutul, veridicitatea şi autenticitatea acestor materiale (scrise sau grafice), defapt, această responsabilitate este şi va fi in mâinile Clientului.


Art. - 16. Clientul, prin înregistrarea pe site-ul www.Escort4you.xxx acceptă să primească din partea administratorilor orice tip de comunicare prin intermediul email, informativ sau comercial.


Proprietatea intelectuală


Art. - 17. Acceptând "Termenii şi Condiţiile" de folosire a site-ului www.Escort4you.xxx vei fi obligat să respecţi Legea 1996 / n. 8, despre drepturi de autor şi legi legate de aceasta, în acest fel luând la cunoştinţă că este interzisă adăugarea sau transmiterea materialelor site-ului care încalcă drepturi de autor , o marcă înregistrată, un permis de conducere sau alte drepturi de proprietate legate de orice altă persoană fizică sau juridică.


Art. - 18. Transmiţând informaţii (text, grafice or fotografii) site-ului www.Escort4you.xxx eşti de acord şi îţi dai implicit voluntar dreptul, fără restricţii şi irevocabil administratorilor să folosească, reproducă, modifice, adapteze, publice, traducă, distribuie, fixeze sau sa creeze lucruri provenite de la aceste date (în totalitate sau parţial), la nivel naţional sau international sau să le incorporeze in diferite sarcini.


Art. - 19. Conţinutul si design-ul site-ului www.Escort4you.xxx , care este, ceea ce inseamnăconcept grafic, textele, the sloganele, fotografiile, modelele grafice, desenele, imaginile amestecate, baza de date accesibilă prin intermediul platformei de interactivitate(în schimb, un element de concept găsit in proprietatea reprezentativilor site-ului www.Escort4you.xxx făcut disponibil utilizatorilor, la fel ca orice altă sarcină sau aspect, reprezintă o proprietate intelectuală protejată de Legislaţia Română şi Internaţională cu referire la drepturile de autor şi drepturi in legătură cu aceasta.


Art. - 20. Utilizatorii vor avea mare atenţie la drepturile de autor ale site-ului la sfârşitul fiecărei pagini cu formatul: Drepturi de Autor-2020 © toate drepturile rezervate


Art. - 21. În cazul informaţilor sau a conţinutului de orice fel postat pe Site de către utilizatori, parteneri sau terţi, drepturile de autor si responsabilitatea implicită aparţin exclusiv celor care au postat acea informaţie cu orice conţinut


Uzul personal


Art. - 22. Uzul personal este definit ca fiind acel drept principal, care poate fi supus dezmembrării (separarea drepturilor reale distincte - posesia, utilizarea și eliminarea) a dreptului de proprietate, care dă proprietarului deținerea și utilizarea atributelor pe un fond bun în proprietatea altuia, dar numai în limitele necesare pentru satisfacerea nevoilor sale și ale membrilor familiei sale.

Titularul dreptului de utilizare poate fi doar o persoană fizică.


Art. - 23. Utilizarea site-ului www.Escort4you.xxx este strict interzisă pentru orice alt scop decât cel prevăzut de dispozițiile cuprinse în "Termeni și condiții".


Art. - 24. Permisiunea de a utiliza site-ul www.Escort4you.xxx nu include nici un drept de a acumula, copia, duplica, panoul sau utilizarea derivată din conținutul său și nici un drept de a exploata sau de date de escortă, pentru a utiliza roboți sau păianjeni (un program de computer extins capabil de a efectua explorare recursive sofisticată „de internet) sau orice alt tip de colectoare de date similare, fără acordul prealabil scris al administratorului site-ului.

Excepție limitată de regulile de mai sus sunt motoarele de căutare prin intermediul internetului.


Utilizări care nu sunt permise


Art. - 25. Conținutul site-ului www.Escort4you.xxx este destinat numai pentru uz personal.


Art. - 26. Este absolut interzis si pedepsitor prin lege:

a) eliminarea semnelor care atesta dreptul de proprietate (autor) al site-ului pe un anumit conținut (texte, sloganuri, fotografii, diagrame grafice, desene, imagini mixte, etc.) sau părți ale acestuia;

b) participarea directă sau indirectă la modificarea / modificarea formei și / sau conținutul Site-ului prin orice mijloace, precum și publicarea, de marketing, de împrumut, de transfer, donare, transmitere sau retransmisie prin orice mijloace pe deplin sau partial al acestui;

c) reproducerea sau stocul conținutului fiecărui tip (formular, concept grafic, text, sloganuri, fotografii, diagrame grafice, desene, imagini mixte, baze de date, platforme interactive etc.) aparținând situ-lui www.Escort4you.xxx, integral sau părți ale acestora către alte site-uri, servere, ca și orice alte mijloace de stocare a informațiilor, în cazul în care scopul direct sau colateral acestor activități este comercial;

d) modificarea, traducerea în orice limbă neautorizată sau reprogramarea în orice limbaj de programare a conținutului integral sau parțial al Site-ului;

e) crearea unor lucrări derivate din conținutul (forma, concept grafic, texte, sloganuri, fotografii, diagrame grafice, desene, imagini mixte, baze de date, platforme interactive, etc.) care fac parte din site-ul www.Escort4you.xxx sau părți în acest sens;

f) utilizarea de retro-inginerie (o practică care constă în analiza unui produs finit pentru a vedea cum a fost conceput / manufacturier) pentru fiecare parte a site-ului www.Escort4you.xxx, cu excepția cazului în care acest lucru va fi permisă în mod explicit de legislația în vigoare;

g) vânzarea, oferta de vânzare, transferul către terți sau brevetarea în totalitate sau numai anumite părți ale conținutului (grafic, concept, text, sloganuri, fotografii, diagrame grafice, desene, imagini mixte, baze de date, platforme interactive etc.), care aparține site-ului www.Escort4you.xxx;

h) utilizarea oricărei tehnologii, păianjeni, dispozitive automate, programe de calculator specializate sau procese manuale în vederea monitorizării, colectării de date, monede sau de stocare a informațiilor înregistrate pe servere aparținând site-ului www.Escort4you.xxx;

i) postarea sau transmiterea prin intermediul site-ului www.Escort4you.xxx de orice fel de material care are o intenție ilegală sau înșelătoare, prefigurat, concret sau doar sugerat;

j) detașarea sau transmiterea de informații (de orice fel) conținând elemente sau indicații false sau de natură să inducă în eroare ;

k) accesul / utilizarea site-ului www.Escort4you.xxx în orice alt mod decât cel obișnuit, pentru care a fost conceput și care, în consecință, ar putea afecta performanța sau funcționalitatea acestui sau a sistemelor informatice și a rețelelor conectate;

l) taxa, transmiterea sau utilizarea oricărui dispozitiv, tehnologie, de rutină, care depinde de programarea sau de viruși de calculator de orice fel, care, pentru prezența lor ar cauza prejudicii bunei funcționări a site-ului www.Escort4you.xxx sau a instrumente care să funcționeze;

m) utilizarea site-ului pentru postarea de link-uri către alte site-uri, aplicarea sau transmiterea unor anunțuri cu referire la mărci, produse sau servicii, fără a obține acordul prealabil scris al administratorilor site-ului www.Escort4you.xxx.


Art. - 27. Cererile de utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele specifice pentru uz personal pot fi transmise prin intermediul formularului mesaj existent pe pagina "Contact".


Art. - 28. Ne rezervăm dreptul (dar nu avem nicio obligație) de a corecta, modifica, refuza, șterge sau a solicita în mod direct de a acționa în acest sens, sub sancțiunea suspendării contului, orice material pe care le postați sau să încerce să facă publice prin intermediul site-ul, care, în opinia noastră, încalcă prevederile "Termeni și Condiții", are potențialul de a deteriora, de a pune în pericol viața sau integritatea anumitor persoane, să încalce drepturile civile, să fie defăimătoare, rasiale, discriminatorii, de rău va fi sau de a fi capabil de a deteriora în orice alt mod reputația Site-ului, a vizitatorilor, a membrilor sau a colaboratorilor sai..


Limitare a răspunderii


Art. - 29. În cazul materialelor de orice fel încărcate de către client, partener de contract sau de către diferite părți terțe, Site-ul www.Escort4you.xxx funcționează ca o gazdă informatică, în mod evident, nu poate fi responsabil pentru conținutul acestora sau efectele pe care le-ar produce în publicitate .


Art. - 30. Site-ul www.Escort4you.xxx nu este și nu va fi responsabilă, în ciuda angajamentului pe scară largă pentru a identifica și elimina orice informație (text, grafică, fotografii) anunțuri sau comentarii care ar putea contraveni principiilor de informații corecte, reale și precise , cu toate acestea există posibilitatea ca anumite materiale (text, grafică, fotografii, informații legate, etc.) anunțuri sau comentarii, postate de către utilizatorii înregistrați și parți terțe sa nu respecte aceste reguli pe care le considerăm foarte importante.


Art. - 31. Atât administratorii cat și întreaga echipă de întreținere tehnică se va angaja în mod constant de a îmbunătăți în mod substanțial parametrii funcționali și capacitatea structurală a site-ului www.Escort4you.xxx, în sensul de a satisface toate cerințele privind disponibilitatea și viteza de transmitere a informațiilor prin intermediul rețelelor de calculatoare.


Art. - 32. Cu excepția termenilor și a condiților de "Termeni și Condiții" unde prevedea expres condițiile sau prerogativele care necesită asumarea unei responsabilități, precum și prevederile legale care impun responsabilități specifice, fiecare acțiune a site-ului www.Escort4you.xxx este scutită de obligații, responsabilități sau reproșuri


Restricții, modificări si imposibilități


Art. - 33. Administratorii site-ului www.Escort4you.xxx pot schimba, suspenda sau întrerupe orice activitate a site-ului www.Escort4you.xxx în orice moment, inclusiv disponibilitatea și funcționalitatea completă a acestuia, interferența de baze de date sau de calculator, atunci când aceste măsuri trebuie să fie luate in considerare din motive juridice, comerciale, tehnice sau de securitate.


Art. - 34. Clientul este conștient și acceptă că site-ului www.Escort4you.xxx nu este și nu va fi răspunzător (sub orice formă), pentru orice fel de aplicații terță, pentru anularea contului personal sau pentru restrângerea accesul la serviciile puse la dispoziție pentru cauze care depășesc disponibilitatea materială a aceluiași sau contract de neexecutarea de către Client.


Art. - 35. Site-ul www.Escort4you.xxx nu este și nu va fi responsabil pentru orice inaccesibilitate din cauza unor probleme tehnice neprevăzute (circumstanțe neprevăzute), întreținerea, modernizarea și alte operațiuni necesare pentru buna desfășurare a activității.


Art. - 36. Site-ul www.Escort4you.xxx nu participă activ la interacțiunile sociale (care au avut loc după accesul la acest spațiu virtual) între clienții și utilizatorii interesați, în cazul litigiilor dintre ele, vor fi scutite de orice responsabilitate, obligație, pretenție sau imputarea în acest sens.


Predicții finale


Art. - 37. Termenii introduși în "Termeni și condiții" constituie singurul acord între Utilizator / Client si Site-ul, cu referire la utilizarea acestuia.


Art. - 38. Esecul aplicarii unei clauze sau prevederi din "Termeni și condiții" nu va constitui o renunțare la restul obligațiilor prevăzute de Site


Art. - 39. În cazul în care dintr-un motiv anume, o instanță competentă va lua în considerare una dintre dispozițiile prevăzute în secțiunea "Termeni și condiții" pentru a fi imposibil de valorificat sau de aplicare, prevederea respectivă va fi tratată ca atare, celelalte rămânând valabile.


Vă rugăm să ne informați dacă ați observat o încălcare a "Termeni și condiții" de mai sus, disfuncționalității sau dacă doriți să ne sugerați ceva ce considerați a fi în măsură să conducă la o îmbunătățire a utilizării Site-ului.


Vă mulțumin!Managementul


       


 2020 - Toate drepturile rezervate